Política de privacitat

La titular del web és:

La Sra. Laura Ibáñez Aviñó, amb DNI 40525733D, llicenciada en farmàcia i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona amb número 1.039.

Té el domicili a Av. Girona, 91 17150 Sant Gregori (Girona), Tel. 972 42 98 01 i correu electrònic info@farmalauraibanez.com.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de Laura Ibáñez Aviñó que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Sra. Laura Ibáñez Aviñó o per mail a info@farmalauraibanez.com.