Cribratge de càncer de còlon i recte

Si tens entre 50 i 69 anys i vius a l'àrea bàsica de salut de Girona4, durant els mesos de gener, febrer o març rebràs una carta per participar en el programa de cribratge de càncer de còlon i recte. Amb aquesta carta hauràs de venir a la farmàcia i et donarem un kit per poder recollir la mostra i entrar dins el programa del cribratge. 

I si no viviu a l'ABS Girona4, en aquest enllaç podeu trobar les dates on es farà el programa de detecció de càncer de còlon de diferents municipis. https://www.cofgi.org/municipis-i-dates-de-participaci-al-programa-de-cribratge-de-cancer-de-colon/85